Forma how to, która zyskała ogromną popularność na YouTube. To doskonałe przedstawienie marki i tego, jak działa dany produkt. Pokazujemy Twój produkt w użyciu od prostych, technicznych realizacji, po formy narracyjne oparte na doborze aktorów i rekwizytów.